Nếu bạn muốn gia nhập vào team này thì đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi

Mentors - Những người hướng dẫn

Name.Stragegist.vn - Full Name (gia nhập team từ 2/2014)

Name.Engineer.vn - Full Name (gia nhập team từ 2/2015)

Name.Auditor.vn - Full Name (gia nhập team từ 2/2014)

Mentees - Những người được hướng dẫn

Name.Khaitri.net - Full Name (gia nhập team từ 2/2014)

Name.Khaitri.net - Full Name (gia nhập team từ 2/2015)

Name.Khaitri.net - Full Name (gia nhập team từ 2/2014)

Sponsors - Các nhà tài trợ

Xem chính sách tài trợ và giới thiệu về các nhà tài trợ của chúng tôi tại Sponsor.Brand.Ostore.vn

[Minh họa] Công ty TNHH ABC - ABC.Sponsor.vn

[Minh họa] Ông Nguyễn Văn A - NguyenVanA.Sponsor.vn

Ban Lãnh Đạo

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Cố vấn chiến lược

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Nghiên Cứu

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Review

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Xuất Bản

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Thương Mại

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Pháp Lý

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Marketing

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Truyền Thông

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Thương Hiệu

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Tuyển Dụng

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này