Nếu bạn muốn có tài khoản nhà tài trợ trên Khaitri.net như tài khoản YourBrand.Sponsor.vn, hoặc được tạo trang THƯ CẢM TẠ như trang YourName.Sponsor.vn thì hãy đăng ký tài trợ với Khai Trí tại Sponsor.Khaitri.net

CHÍNH SÁCH TÀI TRỢ

Xem chính sách tài trợ chung của Khai Trí tại Sponsor.Khaitri.net

Dành cho các nhà tài trợ chính

Chính sách này sẽ do Ban quản trị chính thức đưa ra

Dành cho các nhà tài trợ phụ

Chính sách này sẽ do Ban quản trị chính thức đưa ra

Tài trợ cho các sản phẩm đang phát triển của team

Chính sách này sẽ do Ban quản trị chính thức đưa ra

Đặt logo trong các bài viết của chúng tôi

Chính sách này sẽ do Ban quản trị chính thức đưa ra

CÁC NHÀ TÀI TRỢ CỦA TEAM

[Minh họa] Công ty TNHH ABC - ABC.Sponsor.vn

Tài khoản nhà tài trợ: ABC.Sponsor.vn

Giới thiệu về nhà tài trợ...

[Minh họa] Ông Nguyễn Văn A - NguyenVanA.Sponsor.vn

Thư cảm tạ nhà tài trợ: NguyenVanA.Sponsor.vn

Giới thiệu về nhà tài trợ ...